۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

آقای خودنويس ، لااقل از کيهان حق تاليف بگير!

امروز 11 آبان کيهان دوباره از طنز نويس فراری ، عليرضا-ر ، مطلبی را به صورت کامل («موسوی در یک اقدام «انقلابی» (؟؟؟) ..... بامزه بود»)

به چاپ رساند.و کلا اين جماعت خودنويس برای خودشان در کيهان ستون مجزايي به دست آورده اند که کيهان برای مثلا تمسخر جنبش سبز و سران جنبش ، دست به دامان مطالب خودنويسيان می شود.

برای اينکه به تريژ قبای آزادی بيان اين جماعت خودنويس برنخورد ، کسی نمی گويد که شما ننويسيد و به زعم خودتان انتقاد نکنيد ، بنويسيد ، هر چه می خواهيد بنويسيد و هر چه می خواهيد انتقاد کنيد و کاريکاتور بکشيد ، ولی لااقل حق تاليف اينگونه کارهای خودتان را از شريعتمداری بگيريد که آدم اينقدر عذاب نکشد.لااقل اگر بدانيم که برای اينگونه تاليفات خودتان مابه ازای مالی از کيهان دريافت می کنيد ، ديگر اينقدر ناراحت نمی شويم.

البته بايد متذکر شد که خودنويس هم حداقل بايد برای ديگران اينقدر حق قايل شوند که بتوانند به اعمال و رفتار آنها ، انتقاد کنند و البته بايد دانست که انتقاد از آنها در اين زمينه به معنای زير سوال بردن تمامی کارهای آنها نيست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر