۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

دولت می خواهد با گران کردن دلار ، کسب درآمد کند.

قيمت مصوب مجلس برای فروش دلارهای نفتی در بودجه امسال 985 تومان است.بنابراين دولت هر چقدر دلارهای نفتی خود را با قيمت بيشتری از 985 تومان بفروشد ، کسب درآمد خواهد کرد.و اين درآمد نيز خارج از چارچوب بودجه امسال دولت خواهد بود و مجلس نمی تواند بر آن نظارت داشته باشد.و با اين پول احتمالا می خواهد هزينه های اجرايي کردن طرح هدفمندی کردن يارانه ها را جبران کند و پول در حساب ملت بريزد.بنابراين در مقابل افزايش قيمت دلار هيچ واکنشی نشان نمی دهد.و الا می توانست با وارد کردن دلارهای نفتی به بازار ارز، همچنان قيمت دلار را ثابت نگهدارد.به نظر می رسد رشد شتابان قيمت دلار با هماهنگی خود دولت و بانک مرکزی در حال انجام است و اينکه دولت می خواهد ، قيمت دلار را تا حدود 1700 تومان بالا بکشد، که بتواند با درآمد حاصل از گرانفروشی دلارهای نفتی، هزينه های هدفمند کردن يارانه ها را جبران کند.اينکه گران شدن دلار، چه تاثيری بر تورم می گذارد نيز فعلا برای دولت محلی از اعراب ندارد و اينکه چگونه اينکار پايه های اقتصاد ملی را می تواند نابود کند ، نيز اولويت اصلی دولت نيست.دولت فعلا درآمد خارج از نظارت مجلس می خواهد و بس.

۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

در رابطه با سخنان ا.ن. در مورد 11 سپتامبر : کافر همه را به کيش خود پندارد.

در رابطه با اظهارات ا.ن در مورد حوادث يازده سپتامبر ، بايد توجه داشت، اينکه او اين اقدام را کار خود آمريکاييها می داند ، ريشه در اين دارد که چون تمام کثافتکاريهايي که در ايران انجام می شود ، کار خود حکومت است ، بنابراين آنها فکر می کنند که ديگران هم اينگونه هستند.به عبارتی : کافر همه را به کيش خود پندارد.

برای اينکه شاهدی بر مدعا آورده شود ، به سخنان ا.ن. يکسال قبل از برگزاری انتخابات با روزنامه اسپانيايي دقت کنيد:

Tuesday 04 March 2008 ا.ن. در گفت و گو با روزنامه ال پاييس اسپاني

http://www.president.ir/fa/?ArtID=8766

بعید است اجازه بدهند "اوباما"رییس جمهور شود

دکتر احمدی نژاد در ادامه گفت و گو با روزنامه ال پائيس در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه" اگر اوباما پيروز شود اعلام كرده آمادگي دارد با ايران جلسه بگذارد و با شما ديدار کند. آيا از طرف شما هم آمادگي وجود دارد؟" ، اظهارداشت: دو سال است که اعلام مي كنم آمادگي دارم با بوش در نيويورك و در حضور خبرنگاران مناظره كنم. گفتگو مشكلي ندارد اما بعيد مي دانم اجازه دهند اوباما بيايد و ريس جمهور شود. مناسبات قدرت در آمريكا مشخص است. آنها در قدرت بسيار خشن عمل مي كنند و راي مردم تضمين شده نيست.

از قضا ، انتخابات آمريکا برگزار شد و اوباما هم رای آورد و مناسبات قدرت در آمريکا خيلی هم خشن نبود و رای مردم هم تضمين شده بود.ولی ا.ن. چرا فکر می کرد که رای مردم در آمريکا تضمين شده نيست و مناسبات قدرت در آنجا خشن است؟دقيقا جواب آن يکسال بعد در انتخابات ايران داده شد.چون مناسبات قدرت در ايران را خشن کردند و رای مردم هم هيچ تضمينی نداشت و به سادگی بر عليه رای و خواست مردم کودتا کردند.

چون خودشان می خواستند اينکار را بکنند ، فکر می کردند که در آمريکا هم آنها همين کار را می کنند و نمی گذارند اوباما رييس جمهور شود و کودتا می کنند و مناسبات قدرت خشن است و رای مردم تضمين شده نيست.

حال در مورد سخنان ا.ن. در رابطه با 11 سپتامبر نيز وضع به همين گونه است.چون تمام کثافتکاريها کار حکومت است ، فکر می کنند که خوب حتما آنها هم خودشان کثافتکاريهايي چون 11 سپتامبر را به راه می اندازند.بنابراين هر اقدام کثيفی که در ايران انجام مي گيرد،حتما کار حکومت است ، مگر خلاف آن ثابت شود.

۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

اي کسانيکه به خامنه ای ايمان آورده يد ....

با اسيران جنبش سبز در زندان اوين و ديگر زندانها آنگونه رفتار کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش با شما رفتار شود.(اگر چه تمام تلاش جنبش سبز اين است که هيچگاه زندانی سياسی در کشور وجود نداشته باشد.)

با منتقدان و مخالفان سياسی آنگونه رفتار کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش، با شما رفتار شود.(اگر چه تمام تلاش جنبش سبز اين است که در کشور هيچگاه با مخالف و منتقد سياسی برخوردی نشود.)

معترضان خيابانی را آنگونه سرکوب و ارعاب کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش، سرکوب و ارعاب شويد.(اگر چه تمام تلاش جنبش سبز اين است که هيچ گاه در کشور فضای ارعاب و سرکوب وجود نداشته باشد.)

فضای خفقان و سرکوب و ارعاب و سانسور را در مورد نشريات و روزنامه های منتقدو مخالف ، چنان اعمال کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش، با شما و نشرياتتان اعمال شود.(اگر چه تمام تلاش جنبش اين است که هيچگاه در کشور خفقان و سانسوری برای هيچ کس نباشد.)

کهريزکهايتان را طوری بنا کنيد و با آنها که در کهريزکها اسير شما هستند، طوری عمل کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش سبز، کهريزکها بنا شوند و با کهريزکي ها برخورد شود.(گر چه تمام تلاش جنبش اين است که در کشور هيچگاه کهريزکی برپا نباشد.)

در دادگاههايتان در مورد اسيران جنبش آنگونه قضاوت کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش در مورد شما قضاوت شود.(اگر چه تمام تلاش جنبش سبز در اين است که دستگاه قضايي مستقل از سياست در کشور بنا شود.)

در هنگام بازجوييها ، آنگونه بازجويي کنيد که دوست داريد پس از پيروزی جنبش، بازجويي شويد.(اگر چه تمام تلاش جنبش سبز در اين است که هيچگاه در کشور هيچ فردی به خاطر مرام و نظر سياسی و اعتقادی بازجويي نشود.)

و کلا هر چه را برای خود در مورد مخالف و منتقدتان دوست داريد، برای مخالف و منتقدتان هم در مورد خودتان دوست داشته باشيد و بخواهيد.

اگر چه اين جنبش ، جنبش انتقام جويي نيست و هر کس هر زمانی که خواست به شرط اينکه در حق ملت جنايتی مرتکب نشده باشد ، می تواند عضوی از آن شود و به آغوش ملت بازگردد، ولی اي کسانيکه به خامنه ای ايمان آورده يد و می خواهيد به جنايت در حق ملت ادامه دهيد، بدانيد که در پايان اين راه برای شما آينده روشنی نيست.به مردم برگرديد که فلاح و رستگاری شما در اين است.

۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

کودتاچی می خواهد که تدارکاتچی نباشد.

اين همه دروغ سر هم کنی و ملت را گول بزنی،کودتای انتخاباتی با اين عظمت برگزار کنی،اين همه لعن و نفرين به جان بخری و آنوقت موقع تصميم های اساسی که بشود ، آدم حسابت نکنند.وزير امور خارجه، ظاهرا يکي از وزرای تو باشد و زير مجموعه تو ، ولی تحت امر ديگری باشد و ديگری هدايتش کند.در تعيين سياستهای خارجه اصلا نقشی نداشته باشی و کسانی به تعيين کننده سياستهای خارجه مشاوره بدهند که مشاور و امين تو(مشايي) را می خواهند سر به تنش نباشد و حرفهای او را جرم امنيتی می دانند.و فقط تو مانده باشی برای فحش خوردن و فحش شنيدن و از اين شهر به آن شهر رفتن و سفر استانی برگزار کردن و يک مشت چرت و پرت تحويل ملت دادن که نه در داخل خريدار داشته باشد و در خارج هم کسی برای اين حرفها تره خورد نکند.انگار که برای تدارکاتچی بودن کودتا کرده ای.وقتی هم اقدامی انجام می دهی و يا کاری مي کنی که نقشی هرچند کوتاه در تعيين سياستهای اساسی داشته باشی، همه به تو بپرند و بگويند اينها به تو نيامده است.

اينها زبان حال کودتاچی ای است که می خواهد تدارکاتچی نباشد و بتواند در تعيين سياستهای خارجه و سياستهای کلی هم نقش داشته باشد.مدام دم از مذاکره با اوباما می زند، ولی هم اوباما می داند و هم بقيه مردم دنيا که اگر قرار باشد مذاکره ای با جمهوری اسلامی شکل بگيرد، طرف مذاکره او نيست.بنابراين خيلی او و حرفهايش را جدی نمی گيرند.و حالا کودتاچی با تعيين نماينده هايي می خواهد که يک تدارکانچی صرف نباشد.آيا موفق می شود؟؟؟

۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

فرار به جلو تابناک و عصر ايران// خواجه حافظ شيرازی هم می داند،نيروهای «خودسر» سرشان در کدام آخور است.

سايت عصر ايران خبری راجع به نيروهای خودسر با اين عنوان کار کرده است: سکوت پلیس در برابر معروفین به «خودسر» ؟

و پس از آن نيز تابناک اين خبر را به نقل از عصرايران انتشار داده است.اين در حالی است که حتی خواجه حافظ شيرازی هم می داند که نيروهای «خودسر» اولا خيلی هم خودسر نيستند و در ثانی وابسته به کدام نهاد هستند.اين اقدام اين دو سايت که احتمالا در چند سايت ديگر کودتاچيان کپی-پيست خواهد شد، نوعی فرار به جلو برای ماست مالی کردن اقدام شنيع اين نيروهای ظاهرا خودسر می باشد.در رابطه با اين خبر چند نکته قابل ذکر است:

1-ای شمايي که اسم خبرگزاری را يدک می کشيد،پس چرا در زمانی که اين اقدام شنيع در حال انجام بود و به مدت 5 روز ادامه داشت، خفه خوان گرفته بوديد و صدايتان در نمی آمد؟دريغ از حتی يک خبر کوتاه؟حالا چطور می شود باور کرد که شما از انتشار اين موضوع قصد خيرخواهی داريد؟

2-يک روز قبل از روز قدس ، مانور مهار برگزار شد،بعد هم احمدی مقدم آنرا کج سليقگی خواند،انگار که ايشان در مسافرت بوده و از اتفاقات پليس و مانورها هيچ خبری در دستش نيست.اگر آن افرادی که شما «خودسر» می خوانيد ، واقعا «خودسر» بودند، پس چرا طرح مهار به سراغ آنها نرفت؟همين نکته باعث می شود که صداقت شما خبرگزاريها در انتشار اين مقاله زير سوال برود، يعنی برای شما کوچکترين شکی می ماند که آنها «خودسر» نبودند و بعد اينگونه معصومانه قلم می زنيد که کسی نداند فکر می کند شما از همه چيز بی خبريد؟

3-در روز قدس حکومت در شهر کاملا آرايش نظامی به خود گرفته بود وکافی بود که پليس به قيافه کسی شک کند که او را بازخواست نمايد، آنوقت چطور ممکن است که در گوشه ای ديگر، اراذل و اوباش، به صورت آزادانه به فحاشی مشغول باشند و پليس با آنها کاری نداشته باشد؟آيا جز اين است که قدرت اين اراذل و وابستگيشان به نهادی بالاتر از پليس ، باعث می شود که پليس جرات نکند طرف آنها برود؟شما اينها را می دانيد و انتشار اين مقاله و زدن خود به کوچه علی چپ گناه شماست.

4-انتشار بيانيه سپاه ، خود رسوايي ديگری است، و جز اينکه گند کار اينقدر بالا گرفته است که خود عاملان و آمران هم از بوی بد آن حالشان به هم خورده و مجبور شده اند، خودشان، خودشان را محکوم کنند، چيز ديگری نيست.حال يا خودشان ، خودشان را محکوم کرده اند و يا بخشی ، بخشی ديگر را.گناه شما اين است که اين چيزها را می دانيد و خود را بی خبر جلوه می دهيد.

5-در واقعه کهريزک نيز، «خودسر»ها آن فجايع را آفريدند؟آيا می خواهيد بگوييد که مملکت کلا دست يکسری افراد «خودسر» است که هر چه دلشان خواست می کنند و کسی هم جلودارشان نيست؟

نه خير ، شما خود نيز به خوبی می دانيد که اين افراد «خودسر» نيستند ، اگر چه خودسری می کنند.وابستگی شان به بالاترين مناصب قدرت را می دانيد و اينگونه قلم زدن شما، فرار به جلو، برای ماست مالی کردن است.

۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

پيشنهادی سبز : جمع آوری فطريه ملت سبز ايران، برای کمک به آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات

آيا بهتر نيست که بزرگان جنبش و يا کسانی که از دستشان بر می آيد، تمهيداتی در نظر بگيرند که ملت سبز ايران بتوانند برای کمک به آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات و حل مشکلات اين عزيزان ،فطريه ماه مبارک رمضان خود را به اين امر خير اختصاص دهند.مثلا می شود شماره حسابی اعلام کرد که مردم فطريه خود را در آن واريز کنند و يا هرگونه روش ديگری برای جمع آوری اين فطريه ها و اختصاص آن به اين امر خير و اطلاع رسانی آن به آحاد ملت سبز ايران.

از نظر آخوندها نمی دانم که آيا اختصاص فطريه به اينکار درست است و يا نه؟ ولی از نظر انسانی مطمئنم که اينکار صددرصد درست است.

جناب حنتی،خبر مرگت شايعه بود، خود مرگ که شايعه نيست.

شنيدم که به شايعه مرگت خنديده ای؟ به جرات می توان گفت در ايران ،تا کنون اين چنين موج شادي از خبر مرگ کسی به راه نيفتاده بود.حتی پس از خبر مرگ صدام حسين، ديکتاتوری که هم ملت عراق و هم ملت ايران ، دلشان از دست او خون بود و هم تمام آزاد انديشان جهان نيز اينقدر مردم را شاد از مردن کسی نمی شد ، ديد.

گيرم که برادران سپاه اين شايعه را برای گم شدن خبر سخنان ابومازن و سخنگويش ، انتشار داده باشند، ولی اي پير کهنسال ، خبر مرگت شايعه بود، خود مرگ که شايعه نيست؟

حالا به شايعه خبر مرگت می خندی، ولی فکر می کنی چند سال ديگر زنده باشی؟البته عمر دست خداست ، ولی فکر می کنی که وقتش نرسيده است که به خود آيي؟

وقتی اين موج شادی و شعف را از شايعه خبر مرگت می بينی،حتی لحظه ای در خود تامل نمی کنی که مگر من با اين ملت چه کرده ام که اينچنين از خبر مرگ من ، موجی از شادی آنها را در بر می گيرد؟

آيا به روز جزا و آخرت ايمان داری؟ و اگر هم نداری،آن خوی قدرت طلبی ات مگر چيست که حاضری تمام تنفر ملت را به جان بخری، و برای اين عمر کوتاه پيش رو آن خوی نفرين شده ات را سيراب کنی؟

به چه فکر می کنی؟ و به چه می خندی؟به خبر مرگی که چه زود و چه دير گريبانت را خواهد گرفت و نفرين و نفرت ابدی يک ملت که به جان خريده ای؟

۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

جناب آقای سپاه محمد رسول الله، قاتل ندا نيز احيانا از اين نيروهای خودسر و سازماندهی شده شما نبود؟ چون:

1-قاتل ندا هم اسلحه داشت و به مردم بی دفاع شليک می کرد.(مثل نيروهای خودسر تجمع کننده جلوی خانه شيخ شجاع)

2-قاتل ندا هم در امنيت کامل و با پشتيبانی سپاه و بسيج ، سلاح حمل می کرد. .(مثل نيروهای خودسر تجمع کننده جلوی خانه شيخ شجاع)

3-شما جوانان بی دفاع را می توانستيد به کهريزک ببريد، ولی قاتل ندا هم،با اسلحه در آرامش کامل در شهر آدم کشی می کرد. .(مثل نيروهای خودسر تجمع کننده جلوی خانه شيخ شجاع)

4-قاتل ندا هم ، خود را مدافع رهبرتان می دانست. .(مثل نيروهای خودسر تجمع کننده جلوی خانه شيخ شجاع)

5-و از همه مهمتر، با اينکه برای همه عيان بود که قاتل نداهم، وابسته به شماست، شما آنرا هم تکذيب کرديد. .(مثل نيروهای خودسر تجمع کننده جلوی خانه شيخ شجاع)

۱۳۸۹ شهریور ۱۲, جمعه

برای شيخ شجاع:مزدور فرستادند که از خانه خارج نشوی ولی بدانند که اگر تمام مزدوران دنيا را بسيج کنند، نمی توانند تو را از خانه قلب ما خارج کنند.

آری شيخ ، ماندن در تاريخ و به نيکی ماندن هزينه دارد.در کنار مردم ماندن و با مردم ماندن هزينه دارد و تو چه صبورانه و شجاعانه ، اين هزينه ها را پرداخت می کنی.

ای شيخ، مبادا لحظه ای گمان بری که ما تو را فراموش کرده ايم و يا اينکه لحظه ای از ياد تو غافل هستيم ،بدان که در تمام لحظاتی که مزدوران حکومتی ،خانه تو را به اسارت درآورده بودند،با تو و به ياد تو ، لحظه هامان را سپری کرديم.اما ما مردمی بی دفاع هستيم که در مقابل مزدوران تا بن دندان مسلح به سلاح و گاز اشک آور و ... چيزی جز قلبهامان و خواسته هايمان و آرزوها و آمالمان نداريم.

شيخ ؛ به ياد داری که اين حکومت که خود را اسلامی و جمهوری می نامد ، در يکسال گذشته با هر حضور ما ، چگونه با شقاوت و سنگدلی تمام ، با ما برخورد کرد؟

با اينکه در روز قدس امسال هيچ برنامه ای برای حضور معترضان در خيابان وجود نداشت ، و فقط جنابعالی اعلام حضور کرده بوديد، علاوه بر اينکه خانه شما با آن وضعيت در تصرف بود که مبادا از خانه خارج شويد، حکومت در کل شهر نيز آرايش نظامی به خود گرفته بود.لابد از اين ترسيده اند که مبادا شيخ مهدی کروبی حصار را بشکند و به خيابان آيد و تمام صحنه آرايي ها آنها، به هم بريزد و تازه در حالتی که جنابعالی در محاصره کامل مزدوران حکومتی هستيد و تمام شهر نيز از ترس معترضان در آرايش کامل نظامی به سر می برد، خطيبان نا نجيب جمعه و جماعت ،دم از نمايندگی مردم می زنند و ديگران را به خاطر اينکه نماينده واقعی مردم خودشان نيستند، شماتت می کنند.الله اکبر از اين همه ريا و خدعه و نيرنگ که در کار ملت مي کنند.

اي شيخ ؛ اکنون پس از يکسال، ديگر بر همه روشن شده است که ملت ايران با چه کسانی طرف هستند.کسانی که پس از کودتای انتخاباتی ،از هيچ اقدامی در راستای تضييع حق ملت دريغ نخواهند کرد.کسانی که به هيچ منطق و گفتمانی پايبند نيستند و از هيچ خباثت و خيانتی مضايقه نخواهند کرد.

و اکنون تو مانده اي و ميرحسين و ملتی که چشمانش به شماست.ملتی بی دفاع در مقابل اقتدارگرايان تا بن دندان مسلح و ثروت غارت شده نفت که آنرا تمام و کمال برای خود هر جور که می خواهند خرج می کنند.ملتی با آمال و آروزهايي به قدمت چندين قرن برای رسيدن به آزادی و دموکراسی،ملتی خسته و رنجور از استبدادهای رنگارنگ دينی و طاغوتی و.. ، ملتی که به آرزوی رسيدن به تمام خواسته ای خود انقلاب 57 را بنا نهاد.

چيزی جز قلبهايمان و حضورمان و آمال و آرزوهايمان نداريم.بی شک هزينه های بيشتری از آنچه تاکنون جنابعالی و ميرحسين پرداخت کرده ايد ، بايد پرداخت کنيد.ولی بدانيد که شخصيتهايي چون شما عزيزان ، در تاريخ به وفور پيدا نمی شود که بتوان هر لحظه کسی را جايگزين کرد.

ملت ايران و تاريخ ايران، شما و ميرحسين را هيچ وقت فراموش نخواهد کرد و ما نيز قلبهامان خانه شما عزيزان است و چشمهامان به استقامت و صبرو پايداري شما دوخته شده و آمادگيتان برای پرداخت هر گونه هزينه را، ارج می نهيم.

اي شيخ ، اگر چه مزدور فرستادند که از خانه خارج نشوی، بدانند که اگر تمام مزدوران عالم را بسيج کنند، نمی توانند تو را از خانه قلب ما خارج سازند.پايدار بمان شيخ،طاقت بيار رفيق ، اندکی صبر سحر نزديک است.