۱۳۸۹ آذر ۱۵, دوشنبه

آقای آمريکا ، تحريم بنزين را لغو کنيد ، ما داريم اينجا در آلودگی هوا ، خفه می شويم.

من نمی دانم آمريکا و غرب که رفتار حکومت ايران را با مردم در حوادث پس از انتخابات و سرکوب و کشتار آنان را ديده است ، چطور به اين نتيجه رسيده است که با تحريم بنزين ، می تواند حکومت را به خاطر فشار وارده از جانب تحريمها بر مردم ، تحت فشار قرار داده و مجبور کند که به قواعد و مقررات بين المللی پايبند باشد.آخر وقتی حکومت خودش آنگونه به جان مردم افتاده است ، مگر جان مردم برايش ارزش دارد که بخواهد به خاطر آنها ، دست از ياغی گری بردارد.

آقای آمريکا ، شما بنزين را تحريم کرديد و حکومت نيز با تغيير کاربری پالايشگاهها ، باصطلاح دست به خودکفايي بنزين زد و اکنون ، از مصرف آن بنزين های بی کيفيت چنان دود شهر را گرفته است که ما داريم خفه می شويم.

حکومت هم تنها کاری که می کند ، تعطيل می کند و اين تعطيلی نيز تاثيری بر بهبود وضع هوای تهران ندارد.

آقای آمريکا ، لااقل به خاطر همان حقوق بشر که سنگش را به سينه می زنيد، تحريم بنزين را لغو کنيد ، ما داريم اينجا خفه می شويم.